قیمت میلگرد نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور

میلگرد نیشابوریکی از میلگردهای تولیدی در داخل کشور،‌ میلگرد نیشابور است. میلگرد نیشابور با نام میلگرد خراسان و یا مشهد نیز شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور در رده میلگردهای سبک قرار دارد و از کی

read more